Luftens støjsvin

0
46
Mågerne hygger sig med at terroriserer hele nabolaget (Foto: LBR)

Hvis man gerne vil have en rolig sommerdag, så bliver det ikke med mågernes gode vilje. Fuglene skriger det meste af døgnet, og en flok på bare 5-6 fugle kan terroriserer et helt nabolag med deres uopslidelige larm. Mågerne kan ikke bare skydes. Der skal indhentes tilladelse fra Naturstyrelsen.

Fredericia Kommune skriver på deres hjemmeside blot at de vil være behjælpelige med at skrive en ansøgning for husejeren. Man kan også ansøge på Naturstyrelsens hjemmeside. Men det hjælper ikke de mange borgere, for fuglene holder ofte til helt andre steder end der, hvor boligejeren har sin egendom.

Konkret er det i skrivende stund en meget stor bande måger, der har samlet sig på tagene omkring Dinos Legeland på Nørrebrogade. Mågebanden flyver herfra ud i nabolaget og skriger og skider. Her vil en ansøgning næppe hjælpe, for det er ejeren af de pågældende bygninger, der skal ansøge.

Der er set op mod 70 måger i samlet flok omkring Frederica Gymnaisum. Fuglene skriger til sent ud på aftenen (23-24) og fra tidlig morgen (05-06). De kan ses på tagene, hvorfra de letter ud mod de omkringlæggende boliger, som de overflyver i jagten på føde.